Ροή Άρθρων

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ επί του νομοσχεδίου για την υπαγωγή του τομέα ύδατος στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.).

PDF μορφή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                           Λαμία,      21/03/2023

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                      Αρ. πρωτ:  296

Δ/νση: Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

ΛΑΜΙΑ – 35132

τηλ.: 22310 27368

Ε-mail : info@pedstereas.gr

 

Προς : 

  1. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Σκρέκα
  2.  Πρόεδρο ΚΕΔΕ, κ. Παπαστεργίου

 

Κοιν:

  1. Δημάρχους Στερεάς Ελλάδας
  2. Δ.Σ. ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
  3. ΜΜΕ Στερεάς Ελλάδας

 

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας επί του νομοσχεδίου για την υπαγωγή του τομέα ύδατος στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.).

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας, σε συνέχεια των διατάξεων περί υπαγωγής του τομέα ύδατος στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.), που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής» και σε συμφωνία με τις θέσεις της Κ.Ε.Δ.Ε., δηλώνει τα εξής:

Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να αντιμετωπισθεί ως εμπορικό προϊόν.

Τασσόμαστε κατά οποιασδήποτε ρύθμισης που δυνητικά θα επιτρέψει την ιδιωτικοποίηση του νερού.

Σε σχέση τον ορισμό Αρχής Ελέγχου και Εποπτείας:

Τασσόμαστε υπέρ ενός αποτελεσματικού τρόπου εποπτείας του τομέα της ύδρευσης κι αποχέτευσης, δημοσίων και δημοτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος, με στόχο αφενός τη θωράκιση της ασφάλειας και υγιεινής και αφετέρου τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε προσιτές τιμές, σε κάθε πολίτη και στο τελευταίο χωριό της Ελλάδος.

Για να διασφαλιστούν οι παραπάνω στόχοι, πρέπει να παραμείνει ο έλεγχος ως αρμοδιότητα στο Υπουργείο κι όχι να δοθεί σε μια Ρυθμιστική Αρχή.

Σε σχέση με τον καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής:

Η αρμοδιότητα καθορισμού των τιμών χρέωσης για την ύδρευση και την αποχέτευση πρέπει να παραμένει στις κατά τόπους αρμόδιες αρχές (ΔΕΥΑ ή Δήμους), με σκοπό να λαμβάνονται υπόψη τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των περιοχών και των ομάδων πληθυσμού και να διασφαλίζεται η διάθεση ποιοτικού νερού και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, στις χαμηλότερες δυνατές τιμές.

Σε σχέση με τις ΔΕΥΑ:

Οι όποιες βελτιώσεις ή συνενώσεις γίνουν μελλοντικά, πρέπει να πραγματοποιηθούν όχι στη βάση της υποχρεωτικότητας, αλλά στη βάση της διερεύνησης συνεργασιών, με στόχο αποκλειστικά και μόνο τη δημιουργία οφέλους προς τους πολίτες (οικονομικό όφελος και καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες).

Ζητάμε την προώθηση θεσμικών παρεμβάσεων για τις ΔΕΥΑ και τη στελέχωσή τους με επιστημονικό προσωπικό, δεδομένου ότι επιτελούν σημαντικό έργο.  Είμαστε πεπεισμένοι ότι με τον τρόπο αυτό, θα δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα χρόνια προβλήματα και τις εύλογες αδυναμίες των ΔΕΥΑ και των Δήμων, που αφορούν είτε στη λειτουργία και είτε στην επιχειρησιακή τους ικανότητα.

 Το παρόν ψήφισμα εκδίδεται σε συνέχεια της αρίθμ. 22/2023 ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ