Περιφ. Ενότητα Ευβοίας

Πρόσκληση 6ης/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                              Λαμία    15- 05 - 2017                           

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου                                                  Αριθμ. Πρωτ. : 488

35100 - ΛΑΜΙΑ

τηλ.  : 2231027368                                                        

fax   : 2231024428

Email  : info@pedstereas.gr

 

Προτάσεις για τον εμπλουτισμό του Σχεδίου Νόμου με τίτλο: “Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα ο

                  

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                Λαμία,    08/05/2017

           ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                             Αρ. πρωτ:   469

 

Δ/νση       : Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου                           

                   Λαμία – 35100                                 

Τηλ.           : 22310 27368

Φαξ           : 22310 24428

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφ. Ενότητα Ευβοίας