Ροή Άρθρων

Προτάσεις ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση των δυσχερειών που προκαλούνται στους Δήμους από την εφαρμογή του νομικού πλαισίου του ΟΓΑ σχετικά με την εργασία ανταποκριτών του στους Δήμους και την άσκηση των παράλληλων καθηκόντων των Δημ. Υπαλλήλων

PDF μορφή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                               Λαμία,     07  /09/2015

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                           Αρ. πρωτ:   6 2 0

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

 

 

 

 

 

Λαμία – 35100

 

 

 

Τηλ.

Φαξ

Ε-mail

:

: :

22310 27368

22310 24428

info@pedstereas.gr

Προς

 

 

Κοιν.

:

 

 

:

Διοικητή ΟΓΑ, κ. Μπακαλέξη

Πατησίων 30, 101 70 Αθήνα

 

Δήμους Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

Θέμα: «Προτάσεις ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση των δυσχερειών που προκαλούνται στους Δήμους από την εφαρμογή του νομικού πλαισίου του ΟΓΑ σχετικά με την εργασία ανταποκριτών του στους Δήμους και την άσκηση των παράλληλων καθηκόντων των Δημοτικών Υπαλλήλων».

 

Σύμφωνα με την εισήγηση της Θεματικής Επιτροπής «Αγροτικής Ανάπτυξης» της ΠΕΔ ΣΕ, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα με την υπ’ αριθμ. 53/30-07-2015 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου διαπιστώνεται πως όχι απλά συνεχίζουν να υφίστανται αλλά  εντείνονται συνεχώς και περισσότερο οι δυσχέρειες στα πλαίσια της εργασίας των Δημοτικών Υπαλλήλων ως ανταποκριτές του ΟΓΑ, οι οποίοι είναι επίσης επιφορτισμένοι με την άσκηση παράλληλων καθηκόντων.

Εντοπίζοντας τα σημαντικότερα προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, σας καταθέτουμε τις ακόλουθες  προτάσεις μας:

  1. Αλλαγή του νομικού πλαισίου (να μην προβλέπεται παράλληλη άσκηση καθηκόντων), ώστε να προσαρμοστεί στα σημερινά δεδομένα όσον αφορά την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΟΓΑ.
  2. Ορισμός ενός τουλάχιστον υπαλλήλου σε κάθε Δήμο με αποκλειστική απασχόληση σε θέματα ΟΓΑ, ο οποίος να αμείβεται  από τον ΟΓΑ.
  3. Ανάληψη από τον ΟΓΑ όλων των οικονομικών υποχρεώσεών του και άμεση καταβολή στους Δήμους του αντίστοιχου αντιτίμου λειτουργικών δαπανών.
  4. Χορήγηση από τον ΟΓΑ του απαιτούμενου εξοπλισμού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές και προγράμματα, γραφική ύλη κλπ).
  5. Δημιουργία κοινής Ομάδας Εργασίας με Εκπροσώπους του ΟΓΑ, της ΠΟΕ- ΟΤΑ  και της ΚΕΔΕ, η οποία θα εξετάσει τα προβλήματα που έχουν ανακύψει.
  6. Τοποθέτηση ενός  ανταποκριτή  σε  κάθε  Δημοτική  Ενότητα  με  πληθυσμιακά  κριτήρια.

Δεδομένου ότι τα προβλήματα είναι υπαρκτά και έντονα και η λύση τους δεν επιδέχεται άλλης αναβολής και γι΄αυτό προσβλέπουμε στην άμεση ανάληψη δράσης από τον Οργανισμό σας. Στην προσπάθεια αυτή, η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας δεσμεύεται για την συνδρομή της με οποιοδήποτε τρόπο, έτσι ώστε τα ζητήματα αυτά  να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και μόνιμα.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας 

 

 

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ