Υποθηκοφυλακεία

Πρόταση ΠΕΔ για την αναδιοργάνωση των Υποθηκοφυλακείων της χώρας

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                               Λαμία,   14 / 07 /2016

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  Αρ. πρωτ:   425

 

Εγγραφή στο Υποθηκοφυλακεία