Περιφ. Ενότητα Φωκίδος

Οι προτάσεις και θέσεις της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας ενόψει της προσυνεδριακής συνάντησης της ΚΕΔΕ στον Βόλο

ΠΡΟΣ: Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8 106 78 Αθήνα

ΚΟΙΝ: 1. κ. Πατούλη Γεώργιο, Πρόεδρο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Πρόεδρο Επιτροπής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας

2. κ. Μελετίου Νικόλαο, Δήμαρχο Ασπροπύργου Πρόεδρο Επιτροπής Απασχόλησης & Κοινωνικής Οικονομίας

 

Οι προτάσεις της Θεματικής Επιτροπής « ΕΣΠΑ 2014-2020 » της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας προς την ΚΕΔΕ

«Θέσεις και προτάσεις Θεματικής Επιτροπής “ΕΣΠΑ 2014-2020” της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας».

Οι θέσεις της Θεματικής Επιτροπής « Πολιτισμού , Παιδείας , Νεολαίας & Αθλητισμού» της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Με δεδομένο τον ουσιαστικό και καθοριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στα ζητήματα της Παιδείας και της Νεολαίας , η Θεματική Επιτροπή « Πολιτισμού , Παιδείας ,Νεολαίας & Αθλητισμού » της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας στην 1η Συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 6 / 3 / 2015 αποφάσισε να καταθέσει στην Προσυνεδριακή Συνάντηση της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα, Εισήγηση με τις θέσεις της στους τομείς της Παιδείας και της Νεολαίας , έτσι ώστε να συμβάλει στη χάραξη αντίστοιχων πολιτικών από την ΚΕΔ

Οι θέσεις της Θεματικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας προς την ΚΕΔΕ

Με δεδομένο ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να βρει καινούργιους και καινοτόμους τρόπους ανάπτυξης και ανάδειξης των τοπικών κοινωνιών , για την τόνωση της τοπικής οικονομίας με στρατηγική και όραμα , προκειμένου να προσελκύσει επιπλέον επισκέπτες που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας η Θεματική επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας στην 1η συνεδρίαση της στις 12 /03 /2015 αποφάσισε να καταθέσει στην Προσυνεδριακή Συνάντηση της ΚΕΔΕ στον Πειραιά τις προτάσσεις της και τις θέσεις προς την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπ

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφ. Ενότητα Φωκίδος