Αποφάσεις και πρωτοβουλίες

Επιστολή προς Υφυπ. Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Πετρόπουλο για την διακοπή συνταξιοδότησης μη αμειβομένωνσυνταξιούχων αιρετών

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                              Λαμία,   05/04/2017

          ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                            Αρ. πρωτ:  372

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

Επιστολή αντίθεσης για τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης των πολιτικών προσώπων προς τον Πρόεδρο της Βουλής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                            Λαμία,   30/03/2017

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                            Αρ. πρωτ:  345

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

 

 

Ψήφισμα Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για τις κινητοποιήσεις των αγροτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                Λαμία,   13/02/2017

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                    Αρ. πρωτ: 128

Δ/νση: Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

ΛΑΜΙΑ – 35100

τηλ.: 22310 27368 , fax : 22310 24428

Ε-mail : info@pedstereas.gr

 

Ανάγκη τροποποίησης παρ. 1α, άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016: «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                Λαμία,    13/02/2017

         ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                           Αρ. πρωτ:   126

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

Σελίδες