Αποφάσεις και πρωτοβουλίες

Διερεύνηση αποκεντρωμένης λειτουργίας Δημοτολογίων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών

                    

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                              Λαμία,     13/02/2017

          ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                            Αρ. πρωτ:   124

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

Διεκδίκηση της εκ νέου ενεργοποίησης της διαδικασίας νομιμοποίησης των λιμενικών έργων από τους Δήμους και διερεύνηση της δυνατότητας εξαίρεσης των Δήμων από την καταβολή προστίμων αυθαίρετης χρήσης

                                                   

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                              Λαμία,   13/02/2017

          ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                            Αρ. πρωτ:   123

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2016

Στον παρακάτω σύνδεσμο επισυνάπτεται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας (Ετήσιο τακτικό Συνέδριο, 11-12 Νοεμβρίου 2016, Καμένα Βούρλα.

Οι θέσεις της Π.Ε.Δ. για τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη και την αναβάθμιση της αυτοδιοίκησης ενόψει του Ειδικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ

Ενόψει του επικείμενου Ειδικού Συνέδριου της ΚΕΔΕ με θέμα: «Αλλαγή του Καλλικράτη – Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους», το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας κατέθεσε μια ολοκληρωμένη πρόταση για τις θεσμικές αλλαγές που κρίνονται απαραίτητες για τη συνολική αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δείτε τις θέσεις της ΠΕΔ στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Σελίδες