Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 3 ώρες 6 λεπτά

Ψήφισμα για Κωπαΐδα

πριν από 3 ώρες 6 λεπτά
Θέμα: Ψήφισμα για Κωπαΐδα
Ημ/νια: 19/04/2019 16:03:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ6ΜΟΚΖΑ-3ΝΤ

Ψήφισμα για κινητικότητα

πριν από 3 ώρες 6 λεπτά
Θέμα: Ψήφισμα για κινητικότητα
Ημ/νια: 19/04/2019 16:00:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΦΝΟΚΖΑ-99Ξ

Απόφαση ΔΣ

πριν από 3 ώρες 6 λεπτά
Θέμα: Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 19/04/2019 15:56:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΓΞΟΚΖΑ-ΕΨΨ

Απόφαση Δ.Σ. 14

πριν από 3 ώρες 6 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δ.Σ. 14
Ημ/νια: 19/04/2019 12:18:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΠΣΟΚΖΑ-7Λ8

Απόφαση

πριν από 3 ώρες 6 λεπτά
Θέμα: Απόφαση
Ημ/νια: 19/04/2019 11:25:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΤΗΟΚΖΑ-ΣΘΑ

Απόφαση

πριν από 3 ώρες 6 λεπτά
Θέμα: Απόφαση
Ημ/νια: 19/04/2019 11:21:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚΠ5ΟΚΖΑ-ΑΦΙ

Απόφαση Προέδρου

πριν από 3 ώρες 6 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 19/04/2019 11:18:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΠ9ΟΚΖΑ-Ρ7Η

Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 18/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 17/04/2019 09:53:00
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΘΡΟΚΖΑ-ΟΚ8

Απόφαση Προέδρου

Τρί, 16/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 15/04/2019 11:43:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨ35ΟΚΖΑ-Α25

Απόφαση Προέδρου

Τρί, 16/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 15/04/2019 11:34:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ6ΓΟΚΖΑ-ΨΒ9

Απόφαση Προέδρου για Σύζευξη

Τρί, 16/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου για Σύζευξη
Ημ/νια: 15/04/2019 09:21:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨΗΤΟΚΖΑ-ΦΥ1

Απόφαση Ανάληψης

Σάβ, 13/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης
Ημ/νια: 12/04/2019 12:59:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ3ΑΟΚΖΑ-ΛΛΞ

Απόφαση Ανάληψης

Σάβ, 13/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης
Ημ/νια: 12/04/2019 12:57:13
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΚΤΟΚΖΑ-ΠΞ6

Απόφαση Ανάληψης

Σάβ, 13/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης
Ημ/νια: 12/04/2019 12:53:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΕΝΟΚΖΑ-1ΡΨ

Απόφαση Ανάληψης

Σάβ, 13/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης
Ημ/νια: 12/04/2019 12:47:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΜΡΦΟΚΖΑ-Τ9Γ

Απόφαση Ανάληψης 8

Σάβ, 13/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης 8
Ημ/νια: 12/04/2019 12:39:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΕΦΟΚΖΑ-47Ω

Απόφαση ΔΣ 34

Σάβ, 13/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 34
Ημ/νια: 12/04/2019 12:31:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΞΖΟΚΖΑ-ΠΙΦ

Ανάθεση

Παρ, 12/04/2019 - 01:00
Θέμα: Ανάθεση
Ημ/νια: 11/04/2019 11:20:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΜΓΟΚΖΑ-Ψ1Ω

Απόφαση Ανάληψης

Παρ, 12/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης
Ημ/νια: 11/04/2019 11:16:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΛΗΟΚΖΑ-9Δ0

Απόφαση ΔΣ 38

Παρ, 12/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 38
Ημ/νια: 11/04/2019 11:14:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΒΨΟΚΖΑ-7ΑΥ

Σελίδες