Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 12 ώρες 56 λεπτά

Απόφαση Προέδρου

Παρ, 16/08/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 23/04/2019 13:20:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΠ1ΟΚΖΑ-ΨΟ9

Απόφαση προέδρου

Παρ, 16/08/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση προέδρου
Ημ/νια: 23/04/2019 13:17:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ0ΟΟΚΖΑ-0Α4

Απόφαση προέδρου

Παρ, 16/08/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση προέδρου
Ημ/νια: 23/04/2019 13:14:25
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΘ5ΟΚΖΑ-Ι6Ψ

Απόφαση Ανάληψης

Παρ, 16/08/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης
Ημ/νια: 23/04/2019 13:06:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΚΒΟΚΖΑ-Γ5Ω

Ανάληψη Υποχρέωσης

Παρ, 26/07/2019 - 01:00
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 25/07/2019 11:56:28
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Μ5ΟΚΖΑ-ΧΙ2

«Εγκατάσταση τηλεφωνικής γραμμής "σύζευξις" με απομακρυσμένη πρόσβαση για τη διασύνδεση της ΠΕΔ με κόμβους και ηλεκτρονικές εφαρμογές του ΥΠΕΣ».

Τετ, 22/05/2019 - 01:00
Θέμα: «Εγκατάσταση τηλεφωνικής γραμμής "σύζευξις" με απομακρυσμένη πρόσβαση για τη διασύνδεση της ΠΕΔ με κόμβους και ηλεκτρονικές εφαρμογές του ΥΠΕΣ».
Ημ/νια: 21/05/2019 13:56:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΩΣ9ΟΚΖΑ-ΜΒΜ

Απόφαση Προέδρου

Παρ, 17/05/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 16/05/2019 09:13:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ39ΟΚΖΑ-83Φ

Απόφαση Προέδρου

Τετ, 08/05/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 07/05/2019 11:02:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΨ7ΟΚΖΑ-8ΩΕ

Απόφαση Προέδρου

Τετ, 08/05/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 07/05/2019 10:56:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟΓ6ΟΚΖΑ-246

Απόφαση Προέδρου

Τετ, 08/05/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 07/05/2019 10:50:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΖΣΟΚΖΑ-8Ψ6