Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 4 ώρες 3 λεπτά

Αρίθμ. 89/2024 Απόφαση Προέδρου

Παρ, 17/05/2024 - 22:39
Θέμα: Αρίθμ. 89/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 17/05/2024 11:35:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΓΙΟΚΖΑ-0Ι9

Αρίθμ. 88/2024 Απόφαση Προέδρου

Παρ, 17/05/2024 - 22:39
Θέμα: Αρίθμ. 88/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 17/05/2024 11:32:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΜΦΟΚΖΑ-Θ8Ρ

Αρίθμ. 19/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Παρ, 17/05/2024 - 22:39
Θέμα: Αρίθμ. 19/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 17/05/2024 11:28:50
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ27ΖΟΚΖΑ-4ΥΒ

Αρίθμ. 18/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Παρ, 17/05/2024 - 22:39
Θέμα: Αρίθμ. 18/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 17/05/2024 11:26:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΒΟΟΚΖΑ-Φ8Ψ

Αρίθμ. 25/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Δευ, 29/04/2024 - 21:26
Θέμα: Αρίθμ. 25/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 29/04/2024 10:47:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΚΩΟΚΖΑ-ΠΨ0

Αριθμ. 147/2023 ΧΕΠ

Παρ, 26/04/2024 - 21:21
Θέμα: Αριθμ. 147/2023 ΧΕΠ
Ημ/νια: 26/04/2024 08:35:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ0ΗΟΚΖΑ-ΤΙΝ

Αρίθμ. 87/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τρί, 23/04/2024 - 21:08
Θέμα: Αρίθμ. 87/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 23/04/2024 14:45:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ7Κ4ΟΚΖΑ-Ω5Ν

Αρίθμ. 86/2024 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 23/04/2024 - 21:08
Θέμα: Αρίθμ. 86/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 23/04/2024 14:42:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΘΟΟΚΖΑ-ΓΦΡ

Αρίθμ. 85/2024 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 23/04/2024 - 21:08
Θέμα: Αρίθμ. 85/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 23/04/2024 14:40:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩ18ΟΚΖΑ-60Δ

Αρίθμ. 84/2024 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 23/04/2024 - 21:08
Θέμα: Αρίθμ. 84/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 23/04/2024 14:40:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΚΤΟΚΖΑ-ΣΞΦ

Αρίθμ. 83/2024 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 23/04/2024 - 21:08
Θέμα: Αρίθμ. 83/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 23/04/2024 14:39:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 93ΧΥΟΚΖΑ-ΨΘΥ

Αρίθμ. 30/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τρί, 23/04/2024 - 21:08
Θέμα: Αρίθμ. 30/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 23/04/2024 14:18:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 95ΝΦΟΚΖΑ-Γ2Π

Αρίθμ. 29/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τρί, 23/04/2024 - 21:08
Θέμα: Αρίθμ. 29/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 23/04/2024 14:17:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ319ΟΚΖΑ-ΩΥΣ

Αρίθμ. 28/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τρί, 23/04/2024 - 21:08
Θέμα: Αρίθμ. 28/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 23/04/2024 14:16:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ2ΛΟΚΖΑ-2ΦΗ

Αρίθμ. 27/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τρί, 23/04/2024 - 21:08
Θέμα: Αρίθμ. 27/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 23/04/2024 14:13:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΝ6ΟΚΖΑ-3ΑΛ

Αρίθμ. 26/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τρί, 23/04/2024 - 21:08
Θέμα: Αρίθμ. 26/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 23/04/2024 14:12:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ0Ξ6ΟΚΖΑ-ΣΗΦ

Αρίθμ. 82/2024 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 17/04/2024 - 20:44
Θέμα: Αρίθμ. 82/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 17/04/2024 08:42:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΜΦΟΚΖΑ-ΚΙΕ

Αρίθμ. 17/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τετ, 17/04/2024 - 20:44
Θέμα: Αρίθμ. 17/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 17/04/2024 08:26:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ01ΟΚΖΑ-ΠΔ7

Αρίθμ. 16/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τετ, 17/04/2024 - 20:44
Θέμα: Αρίθμ. 16/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 17/04/2024 08:25:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 69Τ1ΟΚΖΑ-ΘΡ7

Αρίθμ. 15/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τετ, 17/04/2024 - 20:44
Θέμα: Αρίθμ. 15/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 17/04/2024 08:22:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ2ΠΟΚΖΑ-Ν06

Σελίδες