Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 12 ώρες 50 λεπτά

56/2021 Απόφαση ΔΣ

Τετ, 13/10/2021 - 15:04
Θέμα: 56/2021 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 13/10/2021 12:05:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΣΓΟΚΖΑ-ΖΕΑ

55/2021 Απόφαση ΔΣ

Τετ, 13/10/2021 - 15:04
Θέμα: 55/2021 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 13/10/2021 12:04:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ498ΟΚΖΑ-ΠΔΣ

54/2021 Απόφαση ΔΣ

Τετ, 13/10/2021 - 15:04
Θέμα: 54/2021 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 13/10/2021 12:01:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 94Α6ΟΚΖΑ-9ΔΤ

Αριθμ. 28/2021 Απόφαση ανάθεσης

Τρί, 12/10/2021 - 15:03
Θέμα: Αριθμ. 28/2021 Απόφαση ανάθεσης
Ημ/νια: 12/10/2021 12:39:50
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ40ΟΚΖΑ-0ΧΨ

Αριθμ. 27/2021 απόφαση ανάθεσης

Τρί, 12/10/2021 - 15:03
Θέμα: Αριθμ. 27/2021 απόφαση ανάθεσης
Ημ/νια: 12/10/2021 09:49:50
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 639ΕΟΚΖΑ-2ΝΚ

Αριθμ. 26/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Τρί, 12/10/2021 - 15:03
Θέμα: Αριθμ. 26/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 11/10/2021 09:34:38
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΤ9ΟΚΖΑ-Γ5Ε

Αρ. 25/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Σάβ, 09/10/2021 - 15:00
Θέμα: Αρ. 25/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 08/10/2021 15:29:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΝΤΟΚΖΑ-Ο27

Αρ. πρωτ. 667/29-9-2021 Απόφαση Προέδρου

Παρ, 08/10/2021 - 14:59
Θέμα: Αρ. πρωτ. 667/29-9-2021 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 08/10/2021 14:55:13
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΒΖΟΚΖΑ-ΠΩΨ

Αρ. 24/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Παρ, 08/10/2021 - 14:59
Θέμα: Αρ. 24/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 08/10/2021 13:28:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΤΝΟΚΖΑ-ΞΘΞ

Αρ. 23/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Παρ, 08/10/2021 - 14:59
Θέμα: Αρ. 23/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 08/10/2021 13:27:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5Μ5ΟΚΖΑ-37Δ

Απόφαση 53/2021 Ανάληψης Υποχρέωσης

Τρί, 05/10/2021 - 14:55
Θέμα: Απόφαση 53/2021 Ανάληψης Υποχρέωσης
Ημ/νια: 05/10/2021 12:41:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΝΜΟΚΖΑ-ΤΗΚ

Αρ. 53/2021 Απόφαση ΔΣ

Τρί, 05/10/2021 - 14:55
Θέμα: Αρ. 53/2021 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 05/10/2021 11:37:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΓΘΟΚΖΑ-Ε6Τ

Αρ. 52/2021 Απόφαση ΔΣ

Τρί, 05/10/2021 - 14:55
Θέμα: Αρ. 52/2021 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 05/10/2021 11:35:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΡΙΟΚΖΑ-01Ο

Αρ. 51/2021 Απόφαση ΔΣ

Τρί, 05/10/2021 - 14:55
Θέμα: Αρ. 51/2021 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 05/10/2021 11:33:13
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΥΖΟΚΖΑ-ΒΦΔ

Αρ. 50/2021 Απόφαση ΔΣ

Τρί, 05/10/2021 - 14:55
Θέμα: Αρ. 50/2021 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 05/10/2021 11:32:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΞ6ΟΚΖΑ-2ΟΗ

Αρ. 49/2021 Απόφαση ΔΣ

Τρί, 05/10/2021 - 14:55
Θέμα: Αρ. 49/2021 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 05/10/2021 11:30:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΙΩΟΚΖΑ-ΚΘΒ

Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 52/2021

Τετ, 29/09/2021 - 14:53
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 52/2021
Ημ/νια: 29/09/2021 11:08:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΝΥΟΚΖΑ-ΒΥΞ

Απόφαση Προέδρου 22/2021

Τετ, 29/09/2021 - 14:53
Θέμα: Απόφαση Προέδρου 22/2021
Ημ/νια: 29/09/2021 11:04:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΟ9ΟΚΖΑ-ΡΑ4

Αρ. 51/2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Τρί, 28/09/2021 - 14:52
Θέμα: Αρ. 51/2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
Ημ/νια: 27/09/2021 17:44:13
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΡΛ3ΟΚΖΑ-ΚΜΒ

Αρ. 50/2021 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης

Τρί, 28/09/2021 - 14:52
Θέμα: Αρ. 50/2021 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης
Ημ/νια: 27/09/2021 17:40:34
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΚΒΟΚΖΑ-ΒΨ3

Σελίδες