Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 14 ώρες 28 λεπτά

Απόφαση ΕΕ 17 / 2020

Παρ, 07/08/2020 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΕΕ 17 / 2020
Ημ/νια: 14/04/2020 12:10:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΗ9ΟΚΖΑ-ΕΧ6

Απόφαση 82 ΔΣ

Τετ, 05/08/2020 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 82 ΔΣ
Ημ/νια: 20/12/2019 12:41:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΥΑΟΚΖΑ-Χ5Ζ

Απόφαση Δ.Σ. 83

Τρί, 21/07/2020 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Δ.Σ. 83
Ημ/νια: 05/12/2019 14:52:34
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ6ΦΟΚΖΑ-4Ξ5

Απόφαση Δ.Σ. 59

Τρί, 21/07/2020 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Δ.Σ. 59
Ημ/νια: 05/12/2019 10:05:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ68ΟΚΖΑ-ΑΧ1

Απόφαση Δ.Σ. 13 / 2020

Σάβ, 11/07/2020 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Δ.Σ. 13 / 2020
Ημ/νια: 10/07/2020 11:49:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΓΤΟΚΖΑ-ΣΞ8

Απόφαση 5η Ε.Ε. 23-1-2020

Παρ, 26/06/2020 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 5η Ε.Ε. 23-1-2020
Ημ/νια: 03/03/2020 10:22:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΠΨΟΚΖΑ-ΩΞΟ

Απόφαση 6 / 2020 Δ.Σ.

Κυρ, 14/06/2020 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 6 / 2020 Δ.Σ.
Ημ/νια: 20/02/2020 10:15:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6244ΟΚΖΑ-ΤΤΓ

Απόφαση 5 / 2020 Δ.Σ.

Κυρ, 14/06/2020 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 5 / 2020 Δ.Σ.
Ημ/νια: 20/02/2020 10:13:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚΨΒΟΚΖΑ-Σ0Μ

Απόφαση ΔΣ 7 / 2020

Σάβ, 30/05/2020 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 7 / 2020
Ημ/νια: 05/02/2020 13:08:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣ2ΨΟΚΖΑ-75Ο

Απόφαση 2 Ε.Ε. 2020

Κυρ, 03/05/2020 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 2 Ε.Ε. 2020
Ημ/νια: 09/01/2020 12:10:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ61ΟΚΖΑ-96Δ