Στελεχιακό Δυναμικό Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας

PDF μορφή

Διευθύντρια Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας

Γεραντώνη ΛίτσαΠΕ Οικονομολόγος

info@pedstereas.gr

litsagerantoni@gmail.com

 

Ειδικός Συνεργάτης Προέδρου

Ταγκούλης Γιώργος - ΠΕ Οικονομολόγος

 g.tagoulis@pedstereas.gr


Στελέχη

 Αποστόλου Δημήτρης - ΠΕ Διοικητικού

 d.p.apostolou@gmail.com

  

Βασιλείου Παναγιώτης - ΠΕ Γεωλόγος MSc

 pivasileiou@gmail.com


Κονιαβίτης Γιώργος - ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών MSc

 g.koniavitis@pedstereas.gr

 

Γραμματειακή Υποστήριξη

Τσιλογιάννη Βούλα - ΔΕ Διοικητικού

info@pedstereas.gr

τηλ: 22310 27368

φαξ: 22310 24428