Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 17 ώρες 3 λεπτά

Απόφαση 1/2022 Γενικής Συνέλευσης Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας - Κείμενο Συμπερασμάτων Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου 2022

Τρί, 29/11/2022 - 20:22
Θέμα: Απόφαση 1/2022 Γενικής Συνέλευσης Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας - Κείμενο Συμπερασμάτων Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου 2022
Ημ/νια: 29/11/2022 13:56:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Ξ0ΟΚΖΑ-6ΤΧ

Αρίθμ. 142/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 24/11/2022 - 20:14
Θέμα: Αρίθμ. 142/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 24/11/2022 17:45:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ91ΟΚΖΑ-3ΩΟ

Αρίθμ. 141/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 24/11/2022 - 20:14
Θέμα: Αρίθμ. 141/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 24/11/2022 17:44:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΑΧΟΚΖΑ-ΥΥ9

Αρίθμ. 140/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 24/11/2022 - 20:14
Θέμα: Αρίθμ. 140/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 24/11/2022 17:43:25
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΤΦΟΚΖΑ-7ΜΟ

Αρίθμ. 139/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 24/11/2022 - 20:14
Θέμα: Αρίθμ. 139/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 24/11/2022 17:42:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΜ8ΟΚΖΑ-ΙΗΝ

Αρίθμ. 138/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 24/11/2022 - 20:14
Θέμα: Αρίθμ. 138/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 24/11/2022 17:41:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΜ7ΟΚΖΑ-ΒΘΙ

Αρίθμ. 40/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Πέμ, 24/11/2022 - 20:14
Θέμα: Αρίθμ. 40/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 24/11/2022 13:59:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΓΔΟΚΖΑ-ΟΑΔ

Αρίθμ. 39/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Πέμ, 24/11/2022 - 20:14
Θέμα: Αρίθμ. 39/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 24/11/2022 13:56:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΚΡΟΚΖΑ-7ΤΒ

Αρίθμ. 38/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Πέμ, 24/11/2022 - 20:14
Θέμα: Αρίθμ. 38/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 24/11/2022 13:54:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Σ8ΠΟΚΖΑ-Ο3Κ

Αρίθμ. 37/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Πέμ, 24/11/2022 - 20:14
Θέμα: Αρίθμ. 37/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 24/11/2022 13:52:45
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΩΦΟΚΖΑ-0ΘΦ

Αριθμ. 36/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Πέμ, 24/11/2022 - 20:14
Θέμα: Αριθμ. 36/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 24/11/2022 13:51:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΒ6ΟΚΖΑ-Φ86

Αριθμ. 59/2022 Απόφαση ΔΣ

Πέμ, 17/11/2022 - 19:59
Θέμα: Αριθμ. 59/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 17/11/2022 14:51:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ97ΟΟΚΖΑ-Ω8Ε

Αρίθμ. 58/2022 Απόφαση ΔΣ

Πέμ, 17/11/2022 - 19:59
Θέμα: Αρίθμ. 58/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 17/11/2022 14:43:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΖΙΟΚΖΑ-Ι6Ω

Αρίθμ. 137/2022 Απόφαση Προέδρου

Δευ, 14/11/2022 - 19:58
Θέμα: Αρίθμ. 137/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 14/11/2022 17:31:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΜ3ΗΟΚΖΑ-ΘΥΥ

Αριθμ. 60/2022 Απόφαση ΔΣ

Δευ, 14/11/2022 - 19:58
Θέμα: Αριθμ. 60/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 14/11/2022 17:27:12
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΣΞΟΚΖΑ-0ΡΤ

Αρίθμ. 57/2022 Απόφαση ΔΣ

Δευ, 14/11/2022 - 19:58
Θέμα: Αρίθμ. 57/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 14/11/2022 17:23:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΦΦΟΚΖΑ-3ΧΤ

Αρίθμ. 55/2022 Απόφαση ΔΣ

Δευ, 14/11/2022 - 19:58
Θέμα: Αρίθμ. 55/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 14/11/2022 17:22:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Ξ9ΟΚΖΑ-ΜΦΜ

Αρίθμ. 136/2022 Απόφαση Προέδρου

Δευ, 14/11/2022 - 19:58
Θέμα: Αρίθμ. 136/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 14/11/2022 11:14:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΠΠΟΚΖΑ-Α0Η

Αριθμ. 54/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Δευ, 14/11/2022 - 19:58
Θέμα: Αριθμ. 54/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 14/11/2022 10:56:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5Ξ5ΟΚΖΑ-55Ο

Αρίθμ. 135/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 10/11/2022 - 19:56
Θέμα: Αρίθμ. 135/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 09/11/2022 20:54:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΕΠΙΘΟΚΖΑ-690

Σελίδες