Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 19 ώρες 51 λεπτά

Αριθμ. 10/2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Παρ, 10/03/2023 - 22:53
Θέμα: Αριθμ. 10/2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 10/03/2023 21:19:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΑΓΟΚΖΑ-ΔΔΜ

Αρίθμ. 99/2023 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 09/03/2023 - 22:52
Θέμα: Αρίθμ. 99/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 09/03/2023 09:49:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ2ΔΟΚΖΑ-97Ο

Αρίθμ. 98/2023 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 09/03/2023 - 22:52
Θέμα: Αρίθμ. 98/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 09/03/2023 09:48:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΕΟΟΚΖΑ-ΨΤ5

Αρίθμ. 97/2023 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 09/03/2023 - 22:52
Θέμα: Αρίθμ. 97/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 09/03/2023 09:47:00
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΗ1ΟΚΖΑ-ΚΝΩ

Αρίθμ. 96/2023 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 09/03/2023 - 22:52
Θέμα: Αρίθμ. 96/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 09/03/2023 09:45:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΙΛΟΚΖΑ-ΤΨ2

Αρίθμ. 95/2023 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 09/03/2023 - 22:52
Θέμα: Αρίθμ. 95/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 09/03/2023 09:44:25
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΥΖΟΚΖΑ-ΓΔΡ

Αρίθμ. 94/2023 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 09/03/2023 - 22:52
Θέμα: Αρίθμ. 94/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 09/03/2023 09:42:45
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 994ΦΟΚΖΑ-ΟΛΘ

Αρίθμ. 93/2023 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 09/03/2023 - 22:52
Θέμα: Αρίθμ. 93/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 09/03/2023 09:41:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε72ΟΚΖΑ-ΧΟΦ

Αρίθμ. 92/2023 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 09/03/2023 - 22:52
Θέμα: Αρίθμ. 92/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 09/03/2023 09:40:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ3ΓΟΚΖΑ-7ΝΓ

Αρίθμ. 9/2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τετ, 08/03/2023 - 22:51
Θέμα: Αρίθμ. 9/2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 08/03/2023 15:40:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΝΙΟΚΖΑ-Α3Κ

Αρίθμ. 8/2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τετ, 08/03/2023 - 22:51
Θέμα: Αρίθμ. 8/2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 08/03/2023 15:39:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε9ΛΟΚΖΑ-Ε6Χ

Αρίθμ. 7/2023 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τετ, 08/03/2023 - 22:51
Θέμα: Αρίθμ. 7/2023 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 08/03/2023 15:38:00
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ11ΒΟΚΖΑ-ΝΤΟ

Αρίθμ. 6/2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τετ, 08/03/2023 - 22:51
Θέμα: Αρίθμ. 6/2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 08/03/2023 15:36:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΖΔΟΚΖΑ-ΤΞ3

Αρίθμ. 91/2023 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 23/02/2023 - 22:22
Θέμα: Αρίθμ. 91/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 23/02/2023 09:35:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΦΟΟΚΖΑ-ΖΚ2

Αρίθμ. 90/2023 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 23/02/2023 - 22:22
Θέμα: Αρίθμ. 90/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 23/02/2023 09:34:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΡΗΟΚΖΑ-Ν6Κ

Αρίθμ. 89/2023 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 23/02/2023 - 22:22
Θέμα: Αρίθμ. 89/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 23/02/2023 09:33:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΦΓΟΚΖΑ-31Μ

Αρίθμ. 21/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Τετ, 22/02/2023 - 22:22
Θέμα: Αρίθμ. 21/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 22/02/2023 10:30:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΗΚΟΚΖΑ-Ο1Φ

Αρίθμ. 20/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Τετ, 22/02/2023 - 22:22
Θέμα: Αρίθμ. 20/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 22/02/2023 10:29:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ4ΓΟΚΖΑ-7ΩΙ

Αρίθμ. 18/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Τετ, 22/02/2023 - 22:22
Θέμα: Αρίθμ. 18/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 22/02/2023 10:28:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΞΔΟΚΖΑ-ΙΨ0

Αρίθμ. 18/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Τετ, 22/02/2023 - 22:22
Θέμα: Αρίθμ. 18/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 22/02/2023 10:28:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΜ0ΟΚΖΑ-4ΒΕ

Σελίδες