Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 19 λεπτά

Αρίθμ. 98/2024 Απόφαση Προέδρου

Σάβ, 15/06/2024 - 00:16
Θέμα: Αρίθμ. 98/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 14/06/2024 17:35:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ε7ΞΩΟΚΖΑ-9ΒΩ

Αρίθμ. 45/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Σάβ, 15/06/2024 - 00:16
Θέμα: Αρίθμ. 45/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 14/06/2024 17:20:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ79ΧΟΚΖΑ-Ζ5Κ

Αρίθμ. 44/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Σάβ, 15/06/2024 - 00:16
Θέμα: Αρίθμ. 44/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 14/06/2024 17:18:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΖ3ΟΚΖΑ-Λ2Ζ

Αρίθμ. 43/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Σάβ, 15/06/2024 - 00:16
Θέμα: Αρίθμ. 43/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 14/06/2024 17:17:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΕΗΟΚΖΑ-ΩΓΣ

Αρίθμ. 97/2024 Απόφαση Προέδρου

Σάβ, 15/06/2024 - 00:16
Θέμα: Αρίθμ. 97/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 14/06/2024 13:20:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΥΕΟΚΖΑ-Υ31

Αρίθμ. 95/2024 Απόφαση Προέδρου

Σάβ, 15/06/2024 - 00:16
Θέμα: Αρίθμ. 95/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 14/06/2024 13:19:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9437ΟΚΖΑ-ΙΥ5

Αρίθμ. 96/2024 Απόφαση Προέδρου

Σάβ, 15/06/2024 - 00:16
Θέμα: Αρίθμ. 96/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 14/06/2024 13:18:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΕΣΟΚΖΑ-Ι6Ζ

Αρίθμ. 94/2024 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 13/06/2024 - 00:09
Θέμα: Αρίθμ. 94/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 12/06/2024 12:59:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΚΖΟΚΖΑ-Ι1Ω

Αρίθμ. 93/2024 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 12/06/2024 - 00:06
Θέμα: Αρίθμ. 93/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 11/06/2024 13:25:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ20ΛΟΚΖΑ-1ΡΗ

Αρίθμ. 92/2024 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 12/06/2024 - 00:06
Θέμα: Αρίθμ. 92/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 11/06/2024 13:23:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΜΞΟΚΖΑ-ΛΥΦ

Αρίθμ. 42/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τετ, 12/06/2024 - 00:06
Θέμα: Αρίθμ. 42/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 11/06/2024 09:23:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 96Π9ΟΚΖΑ-5ΤΒ

Αρίθμ. 41/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τετ, 12/06/2024 - 00:06
Θέμα: Αρίθμ. 41/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 11/06/2024 09:22:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ50ΓΟΚΖΑ-Β5Γ

Αρίθμ. 40/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τετ, 12/06/2024 - 00:06
Θέμα: Αρίθμ. 40/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 11/06/2024 09:21:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ4ΜΟΚΖΑ-Μ0Χ

Αρίθμ. 39/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τετ, 12/06/2024 - 00:06
Θέμα: Αρίθμ. 39/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 11/06/2024 09:19:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΗΔΟΚΖΑ-ΣΓ1

Αρίθμ. 38/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τετ, 12/06/2024 - 00:06
Θέμα: Αρίθμ. 38/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 11/06/2024 09:18:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΔΑΟΚΖΑ-Σ9Ε

Αρίθμ. 37/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τετ, 12/06/2024 - 00:06
Θέμα: Αρίθμ. 37/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 11/06/2024 09:17:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 66Υ4ΟΚΖΑ-7Ι3

Αρίθμ. 36/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τετ, 12/06/2024 - 00:06
Θέμα: Αρίθμ. 36/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 11/06/2024 09:16:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΦΝΟΚΖΑ-ΦΜΕ

Αρίθμ. 35/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τετ, 12/06/2024 - 00:06
Θέμα: Αρίθμ. 35/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 11/06/2024 09:15:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 63Ψ1ΟΚΖΑ-ΗΕ9

Αρίθμ. 20/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Πέμ, 06/06/2024 - 23:47
Θέμα: Αρίθμ. 20/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 06/06/2024 09:00:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΣΥΟΚΖΑ-ΧΥΔ

Αρίθμ. 91/2024 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 30/05/2024 - 23:33
Θέμα: Αρίθμ. 91/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 30/05/2024 12:09:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΧΥΟΚΖΑ-ΖΓΦ

Σελίδες