Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 16 ώρες 18 λεπτά

Αρίθμ. 152/2023 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 28/11/2023 - 10:07
Θέμα: Αρίθμ. 152/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 27/11/2023 14:02:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Β62ΟΚΖΑ-0ΜΥ

Αρίθμ. 151/2023 Απόφαση Πρόεδρου

Τετ, 08/11/2023 - 08:50
Θέμα: Αρίθμ. 151/2023 Απόφαση Πρόεδρου
Ημ/νια: 07/11/2023 12:23:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν7ΞΟΚΖΑ-4ΞΕ

Αρίθμ. 150/2023 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 08/11/2023 - 08:50
Θέμα: Αρίθμ. 150/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 07/11/2023 12:22:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΜ4ΟΚΖΑ-8ΦΙ

Αρίθμ. 149/2023 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 08/11/2023 - 08:50
Θέμα: Αρίθμ. 149/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 07/11/2023 12:21:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ2ΜΟΚΖΑ-Ξ29

Αρίθμ. 148/2023 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 08/11/2023 - 08:50
Θέμα: Αρίθμ. 148/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 07/11/2023 12:20:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ57ΟΚΖΑ-ΦΙΦ

Αρίθμ. 56/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Παρ, 03/11/2023 - 08:27
Θέμα: Αρίθμ. 56/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 02/11/2023 09:24:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΡΛΟΚΖΑ-ΨΞ9

Αρίθμ. 58/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Πέμ, 02/11/2023 - 08:20
Θέμα: Αρίθμ. 58/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 01/11/2023 11:26:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΤΘΟΚΖΑ-Ω6Η

Αρίθμ. 57/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Πέμ, 02/11/2023 - 08:20
Θέμα: Αρίθμ. 57/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 01/11/2023 11:19:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΚΒΟΚΖΑ-ΖΝ1

Αρίθμ. 55/2023 απόφαση Δ.Σ.

Πέμ, 02/11/2023 - 08:20
Θέμα: Αρίθμ. 55/2023 απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 01/11/2023 10:58:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8Ψ3ΟΚΖΑ-ΚΧ6

Αρίθμ. 54/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Πέμ, 02/11/2023 - 08:20
Θέμα: Αρίθμ. 54/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 01/11/2023 10:48:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΟΩΟΚΖΑ-9ΑΛ

Αριθμ. 53/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Πέμ, 02/11/2023 - 08:20
Θέμα: Αριθμ. 53/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 01/11/2023 10:44:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΣΙΟΚΖΑ-56Μ

Αρίθμ. 147/2023 Απόφαση Προέδρου

Σάβ, 28/10/2023 - 09:11
Θέμα: Αρίθμ. 147/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 27/10/2023 10:50:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΛ8ΟΚΖΑ-Τ9Τ

Αρίθμ. 146/2023 Απόφαση Προέδρου

Σάβ, 28/10/2023 - 09:11
Θέμα: Αρίθμ. 146/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 27/10/2023 10:48:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΖΖΟΚΖΑ-ΛΩΧ

Αρίθμ. 145/2023 Απόφαση Προέδρου

Σάβ, 28/10/2023 - 09:11
Θέμα: Αρίθμ. 145/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 27/10/2023 10:46:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΚ1ΟΚΖΑ-ΚΗΦ

Αρίθμ. 144/2023 Απόφαση Προέδρου

Σάβ, 28/10/2023 - 09:11
Θέμα: Αρίθμ. 144/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 27/10/2023 10:45:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΟΨΟΚΖΑ-7ΣΚ

Αρίθμ. 143/2023 Απόφαση Προέδρου

Σάβ, 28/10/2023 - 09:11
Θέμα: Αρίθμ. 143/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 27/10/2023 10:44:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΥΨΟΚΖΑ-Γ7Α

Αρίθμ. 142/2023 Απόφαση Προέδρου

Σάβ, 28/10/2023 - 09:11
Θέμα: Αρίθμ. 142/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 27/10/2023 10:43:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΓΑΟΚΖΑ-Ι57

Αρίθμ. 141/2023 Απόφαση Προέδρου

Σάβ, 28/10/2023 - 09:11
Θέμα: Αρίθμ. 141/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 27/10/2023 10:42:25
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ2ΦΟΚΖΑ-Ξ9Ψ

Αρίθμ. 140/2023 Απόφαση Προέδρου

Σάβ, 28/10/2023 - 09:11
Θέμα: Αρίθμ. 140/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 27/10/2023 10:41:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΡ3ΟΚΖΑ-1ΗΦ

Αρίθμ. 139/2023 Απόφαση Προέδρου

Σάβ, 28/10/2023 - 09:11
Θέμα: Αρίθμ. 139/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 27/10/2023 10:40:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6528ΟΚΖΑ-ΩΓΞ

Σελίδες