Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 15 ώρες 22 λεπτά

Αρίθμ. 66/2021 απόφαση ανάθεσης

Παρ, 24/12/2021 - 14:53
Θέμα: Αρίθμ. 66/2021 απόφαση ανάθεσης
Ημ/νια: 23/12/2021 20:41:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΖΦΟΚΖΑ-579

Αριθμ. 35/2021 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Πέμ, 23/12/2021 - 14:53
Θέμα: Αριθμ. 35/2021 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 23/12/2021 14:26:13
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 94Β3ΟΚΖΑ-9ΣΟ

Αριθμ. 34/2021 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Πέμ, 23/12/2021 - 14:53
Θέμα: Αριθμ. 34/2021 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 23/12/2021 14:25:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΙΛΟΚΖΑ-3ΒΛ

Αριθμ. 65/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Σάβ, 18/12/2021 - 14:51
Θέμα: Αριθμ. 65/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 17/12/2021 17:21:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΕΛΟΚΖΑ-2ΑΔ

Αριθμ. 63/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Σάβ, 18/12/2021 - 14:51
Θέμα: Αριθμ. 63/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 17/12/2021 17:14:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΙΔΟΚΖΑ-ΣΝΡ

Αριθμ. 71/2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Σάβ, 18/12/2021 - 14:51
Θέμα: Αριθμ. 71/2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
Ημ/νια: 17/12/2021 17:11:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΤΗΟΚΖΑ-8Κ9

Αρίθμ. 70/20021 απόφαση μερικής ανάκλησης υποχρέωσης

Σάβ, 18/12/2021 - 14:51
Θέμα: Αρίθμ. 70/20021 απόφαση μερικής ανάκλησης υποχρέωσης
Ημ/νια: 17/12/2021 17:08:25
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΠΡΟΚΖΑ-2ΒΟ

Αριθμ. 72/2021 Απόφαση ΔΣ

Σάβ, 18/12/2021 - 14:51
Θέμα: Αριθμ. 72/2021 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 17/12/2021 17:02:25
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΚΔΟΚΖΑ-ΟΟΗ

Αρίθμ. 71/2021 Απόφαση ΔΣ

Σάβ, 18/12/2021 - 14:51
Θέμα: Αρίθμ. 71/2021 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 17/12/2021 16:59:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΖΖΟΚΖΑ-ΣΜΖ

Αρίθμ. 70/2021 Απόφαση ΔΣ

Σάβ, 18/12/2021 - 14:51
Θέμα: Αρίθμ. 70/2021 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 17/12/2021 16:53:41
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 98ΣΞΟΚΖΑ-ΠΛ7

Αριθμ. 69/2021 Απόφαση ΔΣ

Σάβ, 18/12/2021 - 14:51
Θέμα: Αριθμ. 69/2021 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 17/12/2021 16:50:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΘ3ΟΚΖΑ-ΔΑΑ

Αριθμ. 68/2021 Απόφαση ΔΣ

Σάβ, 18/12/2021 - 14:51
Θέμα: Αριθμ. 68/2021 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 17/12/2021 16:45:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΧΓΟΚΖΑ-ΦΥΖ

Αριθμ. 62/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Πέμ, 16/12/2021 - 14:50
Θέμα: Αριθμ. 62/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 15/12/2021 17:04:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΡΘΟΚΖΑ-Μ3Β

Αριθμ. 61/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Τετ, 15/12/2021 - 14:49
Θέμα: Αριθμ. 61/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 15/12/2021 13:19:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΙΘΟΚΖΑ-3ΓΜ

Αριθμ. 60/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Τετ, 15/12/2021 - 14:49
Θέμα: Αριθμ. 60/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 15/12/2021 12:58:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦ50ΟΚΖΑ-ΖΦ3

Αριθμ. 59/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Τετ, 15/12/2021 - 14:49
Θέμα: Αριθμ. 59/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 15/12/2021 12:39:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΩ2ΟΚΖΑ-ΑΜ0

Αριθμ. 58/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Τετ, 15/12/2021 - 14:49
Θέμα: Αριθμ. 58/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 15/12/2021 12:35:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Β5ΒΟΚΖΑ-Ν28

Αριθμ. 57/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Τετ, 15/12/2021 - 14:49
Θέμα: Αριθμ. 57/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 15/12/2021 09:37:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΥΞΟΚΖΑ-Υ91

Αριθμ. 56/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Τετ, 15/12/2021 - 14:49
Θέμα: Αριθμ. 56/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 15/12/2021 09:34:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΔΚΟΚΖΑ-Δ55

Αριθμ. 55/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Τετ, 15/12/2021 - 14:49
Θέμα: Αριθμ. 55/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 15/12/2021 09:32:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 638ΧΟΚΖΑ-ΙΗ6

Σελίδες