Στελεχιακό Δυναμικό Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας

PDF μορφή

Διευθύντρια Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας

Γεραντώνη ΛίτσαΠΕ Οικονομολόγος

info@pedstereas.gr

litsagerantoni@gmail.com

 

Στελέχη

Παναγιώτης Βασιλείου - ΠΕ Γεωλόγων

 info@pedstereas.gr

 

Κονιαβίτης Γιώργος - ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών MSc

 g.koniavitis@pedstereas.gr

 

Γραμματειακή Υποστήριξη

Βούλα Τσιλογιάννη - ΔΕ Διοικητικού

info@pedstereas.gr

τηλ: 22313 50178