Ενημέρωση - Άρθρα

Το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ και οι παρατηρήσεις της ΚΕΔΕ

Επισυνάπτονται το Πολυνομοσχέδιο, η αιτιολογική έκθεση, οι προτάσεις και παρατηρήσεις της ΚΕΔΕ καθώς και άρχείο άλλων σημαντικών διατάξεων που δεν περιλαμβάνονται στο Πολυνομοσχέδιο

Σελίδες