Ροή Άρθρων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ο πενταετής αγώνας της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας για την αύξηση της χρηματοδότησης της Περιφέρειάς μας από το ΕΣΠΑ έπιασε τόπο!»

PDF μορφή

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου – 35100, ΛΑΜΙΑ

Email : info@pedstereas.gr

                    

Λαμία, 29 Δεκεμβρίου 2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ τις ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2021-2027

«Ο πενταετής αγώνας της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας για την αύξηση της χρηματοδότησης της Περιφέρειάς μας από το ΕΣΠΑ έπιασε τόπο!»

 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Π.Ε.Δ.  ανέδειξε το θέμα της υποχρηματοδότησης της Στερεάς Ελλάδας από το 2015. Μάλιστα, στις 28 Μαΐου του 2015 εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. της η ολοκληρωμένη πρόταση για την άρση της υποχρηματοδότησης. Η πρόταση παρουσίαζε αφενός τα στοιχεία που «ομολογούσαν» την αδικία και αφετέρου τις πρωτοβουλίες και τις εναλλακτικές για την άρση της. Η ομόφωνη απόφαση της Π.Ε.Δ. επικυρώθηκε από όλα τα Δημοτικά Συμβούλια της Στερεάς Ελλάδας και προσυπογράφθηκε από τους συλλογικούς φορείς της Περιφέρειας. Ο τότε Πρόεδρος της Π.Ε.Δ., κ. Λουκάς Υπερήφανος ανέδειξε το θέμα σε όλα τα επίπεδα, τόσο με αναφορές σε συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις όσο και σε συναντήσεις και επικοινωνίες με Υπουργεία και κυβερνητικά στελέχη. Ο Κώστας Μπακογιάννης,  Περιφερειάρχης την περίοδο 2014 – 2019, ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες σε Ελλάδα και Ευρώπη, συνέδραμε καθοριστικά αφενός μεν στην αύξηση των χρηματοδοτήσεων προς την Στερεά Ελλάδα, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, δεδομένου ότι την περίοδο εκείνη τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 βρισκόταν ήδη σε υλοποίηση, αφετέρου δε ανέδειξε το θέμα της υποχρηματοδότησης δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αλλαγή στον τρόπο κατανομής του ΕΣΠΑ 2021 - 2027.

Ο νέος Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. και Δήμαρχος Καρπενησίου, κ. Νίκος Σουλιώτης και το Διοικητικό Συμβούλιο, από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους, έθεσαν την επίλυση του ζητήματος της υποχρηματοδότησης της Στερεάς Ελλάδας ως πρώτο θέμα στην ατζέντα τους. Γνωρίζοντας μάλιστα, ότι τα έτη 2020 και 2021 είναι τα έτη σύνταξης και υποβολής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 παρακολουθούσαν και συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με την αρχική άτυπη κατανομή πόρων στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) ήταν ξεκάθαρο πως η Στερεά Ελλάδα θα αναλάμβανε τη διαχείριση ενός Π.Ε.Π. χαμηλότερου των προσδοκιών και των αναγκών της. Η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, πληροφορούμενη για τη συνέχιση της υποχρηματοδότησης της Περιφέρειάς μας και κατά την νέα Προγραμματική Περίοδο, κινήθηκε άμεσα και ανέλαβε μια σειρά από πρωτοβουλίες, με σκοπό να μην επιτρέψει μια νέα αδικία.

Ο Πρόεδρος, κ. Σουλιώτης συγκρότησε μία τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από τον ίδιο, τον επίτιμο Πρόεδρο της Π.Ε.Δ. και τ. Δήμαρχο Ορχομενού, κ. Λουκά Υπερήφανο και τον Δήμαρχο Κύμης - Αλιβερίου, κ. Θανάση Μπουραντά. Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, η Επιτροπή συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανό, με σκοπό να υπάρξει συντονισμός δράσεων και καθορισμός των επόμενων βημάτων.

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. με διευρυμένη σύνθεση (με τη συμμετοχή όλων των Δημάρχων) και με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την "Ενημέρωση και συζήτηση για την Νέα Προγραμματική Περίοδο  2021 – 2027 και το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας". Στη συνεδρίαση κλήθηκε και συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα για τα δεδομένα αλλά και για τις ενέργειες που έχει αναλάβει -σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ.- για την αποτροπή υιοθέτησης ενός κακού χρηματοδοτικού σεναρίου για τη Στερεά Ελλάδα και κατά την νέα Προγραμματική Περίοδο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα  ένα πλαίσιο έξι δράσεων. Κοινή συνισταμένη των δράσεων αυτών ήταν η ανάδειξη του θέματος σε όλα τα επίπεδα και η διεκδίκηση ενός Π.Ε.Π. με προϋπολογισμό, σημαντικά μεγαλύτερο από αυτόν του τρέχοντος, αλλά κι από εκείνον που προέβλεπε η αρχική άτυπη κατανομή για την νέα Προγραμματική Περίοδο.

Η απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. στάλθηκε στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης (αρμόδιο Υπουργείο για την κατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ) καθώς και στους βουλευτές και τους φορείς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στις 20 Νοεμβρίου, η Π.Ε.Δ. έλαβε την απάντηση του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων), κ. Σκάλκου, επί του θέματος, η οποία ανέφερε τα έως τότε δεδομένα και τις υπάρχουσες δυσκολίες, οι οποίες αποτελούσαν τροχοπέδη στην αύξηση των πόρων του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας, σημειώνοντας ωστόσο ότι είναι δεδομένη η πρόθεση του Γενικού Γραμματέα και της Κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, στο πλαίσιο του εφικτού.

Η απάντηση του Προέδρου της Π.Ε.Δ., κ. Σουλιώτη προς τον Γενικό Γραμματέα ήταν άμεση και κοινοποιήθηκε στον Πρωθυπουργό, κ. Μητσοτάκη, στον Υπουργό Επικρατείας, κ. Γεραπετρίτη, στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Σκέρτσο, στον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Γεωργιάδη, στον Υφυπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Δημόσιες Επενδύσεις και ΕΣΠΑ, κ. Τσακίρη, στον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ, κ. Τζιτζικώστα, στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κ. Παπαστεργίου, στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Σπανό και στους Δημάρχους της Στερεάς Ελλάδας.

Η επιστολή  απαντούσε, σημείο προς σημείο, στα διαλαμβανόμενα στο έγγραφο της Γενικής Γραμματείας, βασίζονταν σε τεκμηριωμένα στοιχεία και μάλιστα έδινε εναλλακτικές λύσεις για την επίτευξη μιας αυξημένης κατανομής για το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2021-2027.

Παράλληλα, όλο αυτό το διάστημα υπήρχε πλήρης συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, ο οποίος από την πλευρά του συμμετείχε σε συναντήσεις και συνομιλίες με τους αρμόδιους υπουργούς και την ΕΝΠΕ προβάλλοντας και τεκμηριώνοντας τα δίκαια αιτήματά μας ως Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  

Εντός του Δεκεμβρίου του 2020 υποβλήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1ο Σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027,βάσει του οποίου η προβλεπόμενη κατανομή στο Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας είναι σημαντικά αυξημένη σε σχέση με την αρχική άτυπη κατανομή.

 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι πενταετείς προσπάθειες της Π.Ε.Δ. και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έπιασαν τόπο! Σύμφωνα με την επίσημη κατανομή των πόρων στα Π.Ε.Π., το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2021-2027 θα έχει προϋπολογισμό 403,3 εκ. €. Η αύξηση σε σχέση με το υφιστάμενο Π.Ε.Π. 2014-2020 (Π/Υ 193 εκ. €) είναι της τάξης του 108,8%. Ουσιαστικά, θα κατανεμηθούν στην Περιφέρειά μας περισσότερα κοινοτικά κονδύλια από εκείνα των δύο προηγούμενων προγραμματικών περιόδων, αθροιστικά. Η κατά κεφαλήν κατανομή θα είναι 737 €/κάτοικο, όταν η αντίστοιχη κατανομή του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 είναι 353 €/κάτοικο.

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας και Δήμαρχος Καρπενησίου, κ. Νίκος Σουλιώτης δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για μια μεγάλη νίκη προς όφελος των πολιτών και της Περιφέρειά μας. Ποτέ ξανά η Περιφέρειά μας, τα τελευταία 14 χρόνια, δεν έχει κληθεί να διαχειριστεί ένα τόσο μεγάλο Πρόγραμμα. Η Π.Ε.Δ., η Περιφέρεια και οι Δήμοι ένωσαν δυνάμεις και τα κατάφεραν. Η προσπάθειά μας, ωστόσο, δεν σταματάει εδώ. Η αύξηση του Π.Ε.Π. μας στα 403,3 εκ. € είναι αδιαμφισβήτητα ένα μεγάλο βήμα για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την αδικία που έχει υποστεί η Στερεά Ελλάδα διαχρονικά, πρέπει όμως να γίνουν και νέα βήματα. Στρεφόμαστε πλέον στη διεκδίκηση κατανομής πρόσθετων πόρων για έργα στη Στερεά Ελλάδα από τα Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης. Στόχος μας είναι η Στερεά Ελλάδα και οι πολίτες της να λάβουν τη θέση που τους αξίζει, τη θέση που είχαν απολέσει τα τελευταία χρόνια, λόγω στατιστικών στρεβλώσεων αλλά και λανθασμένων πολιτικών. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά και ευαισθησία για να έχει η Στερεά Ελλάδα και οι πολίτες της ισότιμη αντιμετώπιση και ίσες ευκαιρίες. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρη Σκάλκο, που άκουσαν τα επιχειρήματά μας και ήταν σε όλη μας την προσπάθεια σύμμαχοι και αρωγοί. Θέλω τέλος να ευχαριστήσω τον Κώστα Μπακογιάννη, τον Φάνη Σπανό και τους συνεργάτες τους στην περιφέρεια, τα Μέλη του παρόντος αλλά και του προηγούμενου Διοικητικού μας Συμβουλίου και τον τέως Πρόεδρό μας, Λουκά Υπερήφανο για την πολύτιμη συνεισφορά τους».