Ροή Άρθρων

Παρέμβαση της Π.Ε.Δ. για την άρση του αποκλεισμού των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από τον σχεδιασμό των συναρμόδιων Υπουργείων για την κάλυψη των "λευκών περιοχών".

PDF μορφή

Παρέμβαση της Π.Ε.Δ. για την άρση του αποκλεισμού των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από τον σχεδιασμό των συναρμόδιων Υπουργείων για την κάλυψη των "λευκών περιοχών".

Νίκος Σουλιώτης, Πρόεδρος Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας και Δήμαρχος Καρπενησίου: "Οι πολίτες πρέπει να έχουν ίσες δυνατότητες πρόσβασης στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία. Αυτό όμως δεν μπορεί να αφορά μόνο τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας. Οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί επιτελούν σημαντικό έργο σε ότι αφορά την ενημέρωση των πολιτών για τοπικά θέματα, για τις δράσεις των Δήμων και των άλλων φορέων με τοπική ή περιφερειακή διάσταση καθώς και τη δημιουργία περιφερειακής συνείδησης στους πολίτες. Τα συναρμόδια Υπουργεία πρέπει να αναθεωρήσουν το σχεδιασμό τους και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη εκπομπή των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών στις λευκές περιοχές".