Ροή Άρθρων

Επιστολή προς Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας: Αναγκαιότητα άμεσης ένταξης του Κορινθιακού κόλπου στο σύνολο του στο δίκτυο των θαλασσών Natura

PDF μορφή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                Λαμία,  28 / 09 / 2017

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                     Αρ. πρωτ:  871

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

 

 

 

 

 

Λαμία – 35100

 

 

 

Τηλ.

Φαξ

Ε-mail

:

:

:

22310 27368

22310 24428

g.tagoulis@pedstereas.gr

Προς

:

Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

κ. Σταθάκη

Αμαλιάδος 17

11523 Αθήνα

 

 

 

Κοιν

:

Δήμος Δελφών

Γραφείο Δημάρχου

 

Θέμα: «Αναγκαιότητα άμεσης ένταξης του Κορινθιακού κόλπου στο σύνολο του στο δίκτυο των θαλασσών Natura».

 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε ο Κορινθιακός κόλπος , είναι μια κλειστή  θάλασσα που αποτελεί ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα με σημαντική βιοποικιλότητα. Ορισμένες παράκτιες περιοχές του ανήκουν ήδη στο Δίκτυο Natura, ωστόσο λόγω των συνθηκών, που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια κρίνεται επιτακτική η άμεση κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη συνολική ένταξη του Κορινθιακού Κόλπου στο δίκτυο των θαλασσών Natura.

Το θαλάσσιο οικοσύστημα του Κορινθιακού κόλπου είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στη ρύπανση και άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες κι αυτό οφείλεται στην πολύ αργή ανανέωση των υδάτων του. Ένας παράγοντας ο οποίος συνέτεινε στην αργή αυτή διαδικασία κι επιβράδυνε ακόμη περισσότερο την κίνηση των υδάτων και των θαλάσσιων ειδών ήταν και η κατασκευή της γέφυρας Ρίου-Αντίριου, η οποία εκτός των ευεργετικών αποτελεσμάτων της στη βελτίωση της κινητικότητας και τη διευκόλυνση των μεταφορών είχε κι ορισμένες σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές απολήξεις.

Επίσης, εδώ και αρκετά χρόνια η κλειστή αυτή θάλασσα και οι ακτές της επιβαρύνονται και υποβαθμίζονται από τα λύματα βαριών βιομηχανιών, τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων,  από την υπεραλίευση και την αλίευση με συρόμενα εργαλεία που οδηγούν σε καταστροφή του βυθού και αφανισμό των ψαριών και άλλων οργανισμών, από την μεγάλη οικιστική πίεση, ιδιαίτερα στις νότιες ακτές, όπου δεν υπάρχει σαφής σχεδιασμός για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων και λυμάτων, από τις μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες, τις εκτροπές των μεγάλων ποταμών στην ευρύτερη περιοχή (Μόρνος, Εύηνος), τις εκτεταμένες αμμοληψίες από τις παραλίες κ.α.

Η καταστροφή που προκαλούν αθροιστικά οι παραπάνω παράγοντες είναι ανυπολόγιστη και κρίνεται απαραίτητο, σήμερα κιόλας, να κινητοποιηθούμε όλοι και πρωτίστως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την προστασία του οικοσυστήματος αυτού.

Κύριε Υπουργέ,

Η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, όντως απολύτως ευαισθητοποιημένη σε περιβαλλοντικά θέματα, ταυτίζεται με την αρίθμ. 321/31.07.2017 (ΑΔΑ: Ω0Θ5Ω9Θ-ΡΞΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών και σε συνέχεια της 53ης/2017 ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. της, καλεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος να αναλάβει πρωτοβουλία, ώστε ο Κορινθιακός Κόλπος να ενταχθεί στο σύνολο του στο δίκτυο των θαλασσών Natura.

Είναι ένα ζήτημα το οποίο απαιτεί άμεση ενεργοποίηση για να μετριαστούν οι αρνητικές συνέπειες και να εκκινήσει η διαδικασία της περιβαλλοντικής αποκατάστασης του Κορινθιακού κόλπου και στην προσπάθειά σας αυτή η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας θα είναι έτοιμη να συνδράμει με όποιον τρόπο της ζητηθεί.

 

 

 

Με εκτίμηση,

 

 

Υπερήφανος Λουκάς

Πρόεδρος ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Δήμαρχος Ορχομενού