Ροή Άρθρων

Ανάγκη τροποποίησης παρ. 1α, άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016: «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

PDF μορφή

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                Λαμία,    13/02/2017

         ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                           Αρ. πρωτ:   126

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

 

 

 

 

 

Λαμία – 35100

 

 

 

Τηλ.

Φαξ

Ε-mail

:

:

:

22310 27368

22310 24428

info@pedstereas.gr

Προς

 

 

:

 

 

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

α. Γενική Δ/νση Δημ/κης Πολιτικής & Προϋπολογισμού

β. Γενική Δ/νση Θησαυροφυλακίου & Δημ. Λογιστικού 

Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2

11526 Αθήνα

Email: d26@glk.gr

Κοιν

:

  1. ΚΕΔΕ (ηλεκτρονικά)
  2. Π.Ε.Δ. χώρας (ηλεκτρονικά)
  3. Δήμους Στερεάς Ελλάδας (ηλεκτρονικά)

 

Θέμα: «Ανάγκη τροποποίησης παρ. 1α, άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016.

Σχετ.: 1) Π.Δ. 80/2016: «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

           2) Το με αριθμ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών  και συγκεκριμένα σχετικά με τα όσα αναφέρονται στην παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τις σχετικές διευκρινήσεις της εγκυκλίου, προβλέπεται ότι ο διατάκτης, ο οποίος για τους ΟΤΑ στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι η Οικονομική Επιτροπή, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις το Δημοτικό Συμβούλιο και σε ορισμένες ο Δήμαρχος, θα πρέπει να υποβάλλει στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) τεκμηριωμένο αίτημα. Αυτό σημαίνει ότι τα συλλογικά όργανα των Δήμων θα πρέπει να συνεδριάζουν και να αποφασίζουν για την υποβολή αιτήματος και στη συνέχεια, αφού υποβληθεί η πρόταση ανάληψης υποχρέωσης από τον Π.Ο.Υ., να συνεδριάζουν και πάλι για την έγκριση (ή απόρριψη) της διάθεση πίστωσης.

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό, η παραπάνω διαδικασία προκαλεί διπλασιασμό των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων για το ίδιο θέμα, αύξηση των διοικητικών βαρών, αύξηση των αναγκών στις ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες των Δήμων, δυσκαμψία και κατ’ επέκταση μεγάλη χρονοκαθυστέρηση στη διάθεση πιστώσεων, με άμεσο αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία τους.

Κατόπιν των ανωτέρω και στο πλαίσιο της αρίθμ. 11/10-02-2017 ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου θεωρούμε επιβεβλημένη την έκδοση νέας εγκυκλίου ως προς την εφαρμογή του Π.Δ. 80/2016, η οποία θα λύνει θέματα όπως αυτό που αναλύθηκε παραπάνω. Προτείνουμε μάλιστα η νέα εγκύκλιος να ακολουθήσει τη λογική της 30/2011, η οποία είχε εκδοθεί για να εξειδικεύσει την εφαρμογή του Π.Δ. 113/2011, που ίσχυε έως 31-12-2016.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

 

 

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 11_tropopoiisi_arthroy_4_pd_80_2016_13-02-2017.pdf738.02 KB