Ροή Άρθρων

Ανάληψη πρωτοβουλίας για τη μη συρρίκνωση των Περιφερειακών Διευθύνσεων (ΠΕ.ΔΙ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

PDF μορφή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ           Λαμία, 29/03/2022

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                 Αρ. πρωτ:   340

Δ/νση: Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

                                       Προς:  Υπουργό Υγείας, κ. Πλεύρη

                                       Κοιν:  1. Γραφείο Προέδρου ΚΕΔΕ,

                                                    κ. Παπαστεργίου                     

                                                 2. Γραφεία Δημάρχων

                                                     Στερεάς Ελλάδας


Θέμα: «Ανάληψη πρωτοβουλίας για τη μη συρρίκνωση των Περιφερειακών Διευθύνσεων (ΠΕ.ΔΙ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.». 

 Κύριε Υπουργέ,

Τον περασμένο μήνα, ενημερωθήκαμε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων ΕΟΠΥΥ, με την αριθμ. πρωτ. 409/16-2-2022 επιστολή του με θέμα: «Όχι στη συρρίκνωση των ΠΕ.ΔΙ. – Οργανόγραμμα που θα εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες και θα αποτυπώνει την ουσιαστική αποστολή του ΕΟΠΥΥ» για την πρόθεση της Διοίκησης του Οργανισμού να καταργήσει τμήματα των ΠΕ.ΔΙ. – μεταξύ αυτών και των τμημάτων Φαρμακευτικής - και τη μετατροπή τους σε αυτοτελή τμήματα. Επίσης, ενημερωθήκαμε ότι δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων φαρμακείων, που θα εξυπηρετούσαν καλύτερα τις τοπικές μας κοινωνίες.

Το θέμα συζητήθηκε στην 4η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. και αποφασίστηκε ομόφωνα (αρ. απόφασης Δ.Σ. 13/2022) η επικοινωνία μαζί σας για την αποτροπή εφαρμογής οποιουδήποτε σεναρίου, το οποίο θα οδηγήσει στην υποβάθμιση της λειτουργίας των Περιφερειακών Διευθύνσεων.

Δηλώνουμε σίγουροι ότι η συρρίκνωση των ΠΕ.ΔΙ. μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Πιστεύουμε ότι η στόχευση του Υπουργείου Υγείας και του Οργανισμού θα πρέπει να είναι η ενδυνάμωση των ΠΕ.ΔΙ. καθώς επίσης και η δημιουργία νέων φαρμακείων, πολύ δε περισσότερο αν αναλογιστούμε ότι οι βασικοί δέκτες των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ηλικιωμένοι ή άρρωστοι συνάνθρωποί μας.

Κύριε Υπουργέ, ζητούμε την παρέμβασή σας, προκειμένου σε κάθε σχεδιασμό, να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις της Π.Ε.Δ., καθώς ουσιαστικά αποτελούν προτάσεις και παρατηρήσεις των τοπικών μας κοινωνιών και κατ’ επέκταση των τοπικών κοινωνιών όλης της χώρας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας

 

 

Νικόλαος Σουλιώτης

Δήμαρχος Καρπενησίου