Ροή Άρθρων

Ενεργοποίηση παράτασης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με τη σύμφωνη γνώμη των Δήμων

PDF μορφή

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                Λαμία,    13/02/2017

         ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                             Αρ. πρωτ:   125

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

 

 

 

 

 

Λαμία – 35100

 

 

 

Τηλ.

Φαξ

Ε-mail

:

:

:

22310 27368

22310 24428

info@pedstereas.gr

Προς

 

 

:

 

 

Υπουργό Εσωτερικών

κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη

Σταδίου 27

10183 Αθήνα

Κοιν

:

  1. ΚΕΔΕ (ηλεκτρονικά)
  2. Π.Ε.Δ. χώρας (ηλεκτρονικά)
  3. Δήμους Στερεάς Ελλάδας (ηλεκτρονικά)

 

Θέμα: «Ενεργοποίηση παράτασης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με τη σύμφωνη γνώμη των Δήμων».

 

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου  4429/2016: «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας» παρατείνονται μέχρι το τέλος του 2017 οι συμβάσεις για την καθαριότητα των κτιρίων των δημόσιων υπηρεσιών, των ανεξαρτήτων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α. και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α..

Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε το έργο των συγκεκριμένων συμβασιούχων άκρως σημαντικό και χρήσιμο για την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων μας καθώς και για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και τη διατήρηση της υγιεινής των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Κύριε Υπουργέ,

Αυτό που μονίμως δεν λαμβάνεται υπόψη στην προκήρυξη θέσεων με τη μορφή συμβάσεων ορισμένου χρόνου και στην προκειμένη περίπτωση, στην αυτοδίκαιη παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων κατά ένα χρόνο είναι η διαφορετικότητα των αναγκών των Δήμων μας. Εντελώς διαφορετικές είναι οι ανάγκες για την καθαριότητα ενός ορεινού Δήμου σε σχέση με τις ανάγκες ενός παραλιακού τουριστικού Δήμου κι υπό το πρίσμα αυτό εντελώς διαφορετικά κατανεμημένες χρονικά θα είναι κι οι ανάγκες του σε προσωπικό. Επίσης, εντελώς διαφορετικές είναι οικονομικές δυνατότητες του κάθε Δήμου σε σχέση με τους γειτονικούς ακόμη Δήμους ή και τους υπόλοιπους ανά τη χώρα.

Στα πλαίσια της με αρίθμ. 10/10-02-2017 ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου και προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα, οι οικονομικές δυνατότητες και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των Δήμων κρίνεται απαραίτητη η θεσμοθέτηση της ενεργοποίησης τέτοιου είδους συμβάσεων μετά από απόφαση των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων. Αδιαμφησβήτητα, οι Δήμοι είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το προσωπικό καθαριότητας (ή και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων) και θα πρέπει η γνώμη τους να λαμβάνεται υπόψη, αν πραγματικά θέλουμε να φανούμε χρήσιμοι στους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες.

Ευελπιστούμε για μια θετική αντιμετώπιση του αιτήματός μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή συνεργασία.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας 

 

 

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ