Ροή Άρθρων

Επιστολή προς την ΚΕΔΕ με θέμα: "Ενεργοποίηση της ΚΕΔΕ για την καταβολή των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Ν. 3756/2009"

PDF μορφή

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, με το Άρθρο 27 του Ν.3756/2009 καθορίστηκαν οι οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, από τότε που καθιερώθηκαν οι Κ.Α.Π. (άρθρο 25 ν. 1828/1989) μέχρι και το 2008, στο ύψος των 1.711.000.000 € και ορίστηκε  η εξόφληση τους, μετά από συμφωνία της ΚΕΔΚΕ και των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, σε  οκτώ (8) ετήσιες δόσεις.   Η πρώτη δόση καταβλήθηκε το έτος 2009 και η τελευταία πρέπει να καταβληθεί το 2016.

Σε συναντήσεις περισσοτέρων του ενός Δήμων της Περιφέρειάς μας με τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο κ. Κουρουμπλής ερωτήθηκε για τον χρονικό ορίζοντα της προγραμματιζόμενης καταβολής της τελευταίας δόσης του έτους 2016 για τα παλαιά χρέη, καθώς επίσης και για το αν η Κυβέρνηση έχει καταστρώσει σχέδιο για την εξόφληση των νέων χρεών του Δημοσίου προς του Δήμους, τα οποία πλέον είναι πολύ περισσότερα από τα προηγούμενα.

Και για τα δύο φλέγοντα αυτά θέματα για τη συνέχιση της λειτουργίας και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Δήμων μας, ο κ. Υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν γνωρίζει κάτι», ενώ άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο όχι μόνο να μη γίνει καμία ενέργεια για την εξόφληση των νέων χρεών, αλλά να μην καταβληθεί ούτε καν η δόση του 2016.

Στα πλαίσια της 13ης/11-10-2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκε ενδελεχώς και δεδομένης της τεράστιας κρισιμότητάς του αποφασίστηκε ομόφωνα η κατάθεση επισήμου αιτήματος προς την ΚΕΔΕ για τη συνολική ενεργοποίηση της αυτοδιοίκησης και των συλλογικών της οργάνων, με σκοπό τη διεκδίκηση της άμεσης καταβολής των παλαιών οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη λήψη απόφασης για τον ορισμό της χρονοκατανομής των δόσεων των νέων χρεών.

Κύριε Πρόεδρε,

Εκ των ενόντων, γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που δεν διατεθούν οι δόσεις των εν λόγω χρεών, τα οικονομικά προβλήματα των Δήμων μας θα διογκωθούν και θα καταστεί πλέον αδύνατη η λειτουργία μας. Δεδομένης της τρομακτικής περικοπής των πόρων που κατευθύνονται στην αυτοδιοίκηση, κατά τα τελευταία χρόνια, σας καλούμε για την άμεση ανάληψη δράσης, έτσι ώστε το Κεντρικό Κράτος να καταλάβει ότι η Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να απορροφήσει νέες μειώσεις και περικοπές, καθώς η κατάσταση έχει φθάσει στο μη περαιτέρω και να εξοφλήσει εις το ακέραιον τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τους ΟΤΑ.