Στελεχιακό Δυναμικό Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας

PDF μορφή

Διευθύντρια Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας

Γεραντώνη ΛίτσαΠΕ Οικονομολόγος

info@pedstereas.gr

litsagerantoni@gmail.com

 

Στελέχη

 Αποστόλου Δημήτρης - ΠΕ Διοικητικού

 d.p.apostolou@gmail.com

  

Κονιαβίτης Γιώργος - ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών MSc

 g.koniavitis@pedstereas.gr

 

Γραμματειακή Υποστήριξη

Τσιλογιάννη Βούλα - ΔΕ Διοικητικού

info@pedstereas.gr

τηλ: 22310 27368

φαξ: 22310 24428