Αποφάσεις και πρωτοβουλίες

Ανάληψη πρωτοβουλίας για τη μη συρρίκνωση των Περιφερειακών Διευθύνσεων (ΠΕ.ΔΙ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ           Λαμία, 29/03/2022

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                 Αρ. πρωτ:   340

Δ/νση: Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

                                       Προς:  Υπουργό Υγείας, κ. Πλεύρη

Συνέχιση της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ και διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                Λαμία,    03 /02/2022

          ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                              Αρ. πρωτ:   167

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

 

Πρόταση σχετικά με την επιβολή του τέλους ταφής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                                      Λαμία,    1/02/2022

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                      Αρ. πρωτ:  89

Δ/νση: Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

ΛΑΜΙΑ – 35100

τηλ.: 22310 27368                                           Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος &

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ για την άρση της απόφασης παύσης των ανταποκριτών ΟΓΑ – eΕΦΚΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                                   Λαμία,      01/02/2022

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                      Αρ. πρωτ:  90

Δ/νση: Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

ΛΑΜΙΑ – 35100

τηλ.: 22310 27368

fax : 22310 24428

Ε-mail : info@pedstereas.gr

 

Σελίδες