Αποφάσεις και πρωτοβουλίες

Επιστολή προς Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας: Αναγκαιότητα άμεσης ένταξης του Κορινθιακού κόλπου στο σύνολο του στο δίκτυο των θαλασσών Natura

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                Λαμία,  28 / 09 / 2017

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                     Αρ. πρωτ:  871

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                               Λαμία,      27/06/2017

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                Αρ. πρωτ:   618

Δ/νση: Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

ΛΑΜΙΑ – 35100

τηλ.: 22310 27368 , fax : 22310 24428                        Προς: Υπουργείο Εσωτερικών

Ε-mail : info@pedstereas.gr                                       Κοιν: 1. ΚΕΔΕ

Προτάσεις για τον εμπλουτισμό του Σχεδίου Νόμου με τίτλο: “Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα ο

                  

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                Λαμία,    08/05/2017

           ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                             Αρ. πρωτ:   469

 

Δ/νση       : Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου                           

                   Λαμία – 35100                                 

Τηλ.           : 22310 27368

Φαξ           : 22310 24428

Αίτημα παρέμβασης της ΚΕΔΕ για το ζήτημα της εσφαλμένης φορολόγησης των εξόδων κίνησης των Προέδρων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                          Λαμία,    08/05/2017

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                              Αρ. πρωτ:  467

Δ/νση

:

Σελίδες